Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Firemní řešení > Pojištění odpovědnosti průmyslu,podnikatelů a zemědělců > D&O Odpovědnost managementu

D&O Odpovědnost managementu

Pojištění D&O je určeno především pro výkonný vrcholový management, kterým se snaží pomoci nést tíhu zodpovědnosti každodenního rozhodování ovlivňující nejen základní chod společnosti, ale také regionální a v mnoha případech mezinárodní otázky rozličného charakteru. "D&O" je anglická zkratka pro "Directors and Officers Liability", tedy jak již bylo řečeno jde o pojištění všech manažerů, ředitelů, členů statutárních orgánů a jiných osob, které na základě své činnosti či funkce mají zodpovědnost za chod určité firmy nebo její části. Uvědomují si opravdu všichni lidé ve vedení společností, že všichni členové statutárních orgánů odpovídají celým svým majetkem za škody, které mohou být zapříčiněny jejich rozhodnutím a jednáním? Veškerá tato odpovědnost je upravena především obchodním zákoníkem, zákonem o konkurzu a vyrovnáni, zákoníkem práce, daňovou legislativou a korporačními dokumenty. Zodpovědnosti vyplývající z dané funkce se nelze vyhnout, žádným dodatkem ve smlouvě či jiným způsobem, kdy obě strany souhlasí se zbavením nebo omezením odpovědnosti. Takováto smlouva je neplatná. Vzhledem k velkým rozhodovacím pravomocem vrcholových manažerů, mohou pak dopady mylného nebo uspěchaného rozhodnutí být finančně velmi náročné.

Jedinou možností, jak se manažeři mohou před neúmyslnými a někdy těžce předvídatelnými škodami chránit, je právě pojištění “D&O“

Toto pojištění se sjednává především pro:

  • Jednatele, prokuristy
  • Členy představenstva, dozorčí radu, fakultativní orgány
  • Dle potřeby manažery podniku

Pojištění se obvykle vztahuje na:

  • Úhradu oprávněného nároku finanční škody
  • Náklady na právní zastupování
  • Náklady na šetření a expertýzu
  • Retroaktivní krytí pro porušení povinností

Připojisti lze:

  • Krytí dodatečného období
  • Škody na dceřiných společnostech
  • Škody z výkonu funkce člena orgánu ve společnostech, ve kterých společnost drží minoritní majetkový podíl

Ve světě má tento produkt dlouholetou tradici a těší se velké oblibě, zvláště pak například ve Spojených státech. Jde o velmi účinnou ochranu jak vrcholového managementu tak společnosti samotné. Zodpovědný manažer nebude riskovat svou existenci a budoucnost své firmy. FT makléřská Vám nabídne individuální řešení, které efektivně minimalizuje právě Vaše rizika.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.