Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Firemní řešení > Programy zaměstnaneckých benefitů > Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Systém benefitů a výhod je pro každou firmu důležitým motivačním nástrojem k dosáhnutí požadovaného výkonu a loajality zaměstnanců, zároveň je určitou indikací úrovně a významnosti firmy jako zaměstnavatele na pracovním trhu a v neposlední řadě mohou benefity, zvláště z řad pojistných produktů, znamenat pro společnost finanční úspory v nákladech např. za způsobené škody zaměstnancem a nebo na daňových odvodech.

Pojištění zaměstnance vůči zaměstnavateli je jeden z častých a finančně nenáročných bonusů. Tento produkt je ochrana obou stran (zaměstnance i zaměstnavatele) před případnými spory, které jsou vyvolané ať jednou nebo druhou stranou v souvislosti s výkonem zaměstnání vykonávané zaměstnancem. Účinně se tak vyhnete soudním sporům a rychleji a s jistotou získáte náhradu škody. Pojištění kryje škody, které způsobil zaměstnanec zaměstnavateli nedbalostí nebo porušením pracovních povinností.

Pojištění lze kategorizovat do následujících oddílů:

  • Obecná odpovědnost (v případech nechtěné škody odpovídá zaměstnanec do 4,5 násobku svého hrubého platu - zákoník práce § 172)
  • Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů (zaměstnanec odpovídá bez limitu)
  • Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách podléhajících vyúčtování (zaměstnanec odpovídá bez limitu, obvykle se škoda rozděluje mezi více osob dle stanoveného klíče)
  • Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody (zaměstnanec odpovídá do 4,5 násobku svého hrubého platu - zákoník práce §175)

Odpovědnost zaměstnance za škodu se liší tedy dle typu škody a způsobu škody, kterou zaměstnanec způsobil a dále dle jeho pozice. Je tedy třeba zvážit výši pojistného plnění pro každou pracovní pozici individuálně. V produktech nabízených pojišťovnami se také najde mnoho rozdílů ve výběru krytých rizik, v seznamu výluk, ve způsobu výpočtu pojistného apod. Nicméně pro každou profesi se dá najít ideální produkt. FT makléřská Vám připraví nabídku, tak aby co nejlépe chránila Vaší firmu a Vaše zaměstnance dle charakteru vykonávané profese a přidělené zodpovědnosti.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.