Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Firemní řešení > Podnikatelské, průmyslové a zemědělské celky > Pojištění nemovitostí

Pojištění nemovitostí

Pojištění nemovitosti je určeno pro všechny typy firem a podnikatelů bez rozdílu odvětví a jeho předmětem je ochránit všechny druhy průmyslových a jiných budov, včetně majetku v nich, pro případ nepředvídatelných nehod. V dnešní době investice do budov a hal nejsou zanedbatelné a jejich provozuschopnost je základem fungování firmy. Pro podniky neznamená poškozená nebo zcela zničená budova jen ztrátu investice samotné, ale především omezení, přerušení či úplné ukončení podnikatelské činnosti. Je třeba také myslet na to, že součástí Vašeho technologického a nebo administrativního parku je také parkoviště, chodníky, ploty a jiné součásti, za jejichž stav zodpovídáte. Pojišťovny vesměs dobře chápou tyto podnikatelská rizika a vycházejí vstříc požadavkům trhu na kvalitu a komplexnost řešení, které obvykle zahrnuje balíček souvisejících rizik za dobrých cenových podmínek. Nemovitosti, se obvykle pojišťují na tzv. časové ceny a nebo na ceny nové. Nemovitosti, které nebyly kompletně zrekonstruované a jsou starší půl století, se pojišťují na časovou cenu.

Chápání nemovitosti jako takové lze rozdělit do následujících skupin:

  • Budovy - provozní budovy, administrativní budovy, bytové domy, byty a nebytové prostory
  • Ostatní stavby- ploty, chodníky, zpevněné plochy, technická zařízení

Pojistit lze:

  • Jednotlivou nemovitost - pokud se v místě pojištění nachází více nemovitostí, musí být pojištěná nemovitost konkrétně uvedena v pojistné smlouvě
  • Soubor nemovitostí - pojištění se vztahuje na všechny nemovitosti nacházející se v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak
  • Nemovitost, kde jste v pronájmu a je používána na Vaše podnikání
  • Nemovitost, která je ve výstavbě
  • Krádež stavebních součástí nebo příslušenství nemovitosti
  • Úmyslné poškození nemovitosti v souvislosti s odcizením
  • Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

Na trhu je opravdu široká nabídka komplexních programů pojistné ochrany firem a jejich majetku. Nemovitost si můžete pojistit buď individuální smlouvou a nebo v rámci různých balíčků zahrnujících související rizika, čímž odbouráte značnou administrativu a získáte cenové výhody. Nejčastěji se v rámci pojištění nemovitostí zároveň připojišťuje majetek jak firemní tak také osobní věci zaměstnanců, odpovědnost, materiál a zásoby a jejich přeprava. Nabídky a jejich cena se od sebe nečastěji liší rozsahem pojistné ochrany - tedy co vše máte pojištěné, pojistnými riziky – tedy proti čemu jste pojištění, výši limitů pojistného plnění v případě pojistné události, rozsahem územního krytí apod. Smlouva může mít také naprosto individuální charakter a její součástí mohou být všechna další pojištění, které potřebujete ke kompletnímu krytí rizik právě Vaší firmy jako např. elektronická rizika, strojní rizika nebo přerušení provozu. Uvědomte si, že právě v případě pojistné události je pro každého podnikatele prioritou, aby budova byla co nejrychleji provozuschopná a vše se mohlo vrátit k původnímu stavu. FT makléřská Vám připraví nabídky, na základě charakteru Vašich budov a jejich využití, které optimálně ochrání Vaše nenovosti a Vaše podnikání.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.