Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Firemní řešení > Podnikatelské, průmyslové a zemědělské celky > Pojištění strojů a zařízení

Pojištění strojů a zařízení

Pojištění strojů a zařízení je ochranou firmy v případě zničen nebo poškození strojů, strojních zařízení a jejich příslušenství nahodilou událostí, která zapříčiní jejich nefunkčnost. Samozřejmostí je pojištění elektrických a elektronických prvků stroje. Jakoukoliv odstávkou Vašich výrobních prostředků přicházíte ne jen o ušlý zisk, který by jste jinak mohli vytvořit, ale jsou s tím spojené i personální problémy, jelikož lidi musíte platit i když linka nevyrábí. Stejně nepříjemná je situace, kdy Vám uprostřed stavební zakázky vypoví službu důležitý stroj a nebo se právě chystáte vyjet na pole. Oprava takového zařízení také nepatří mezi zanedbatelné investice. Ideálním řešením, jak se proti těmto negativním vlivům chránit je pojištění strojů a zařízení, které vám pokryje případné škody.

Pojištění je obvykle určeno pro ochranu následujícího zařízení:

 • Výrobní stroje a zařízení, výrobní linky, obráběcí stroje, NC stroje, tiskařské stroje, kompresory, lisy, zkušební technika
 • Stavební stroje a zařízení, nakladače, rypadla, jeřáby
 • Zemědělské stroje a zařízení
 • Vodní, větrné, sluneční a biomasové elektrárny

Pojištění kryje poškození nebo zničení strojů vzniklé zejména z příčin:

 • Chybou konstrukce, vadou materiálu, výrobní vadou
 • Přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či pod tlakem
 • Nevyvážeností nebo roztržením odstředivou silou
 • Pádem nebo nárazem cizího předmětu nebo vniknutím cizího předmětu
 • Zkratem či jiným působením elektrického proudu
 • Selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení
 • Nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí pojištěného nebo jeho zaměstnance
 • Mrazem, plovoucím ledem

pojištění je možno rozšířit o krytí škod způsobených (pokud již nemáte sjednáno v rámci pojištění movitých věcí):

 • Požárem, výbuchem, úderem blesku, zřícením letadla a nebo jeho části či jeho nákladu
 • Záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, lavinou, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, kouřem nebo nadzvukovou vlnou, vodovodní škodou
 • Odcizením, vandalismem

Funkčnost svých strojů můžete pojistit speciálním typem majetkového pojištění k tomu účelu určeného a nebo si jej připojistit v rámci majetkového pojištění firmy případně jako součást jiných pojištění např. jako pojištění staveniště při pojištění stavebních a montážních rizik. V rámci komplexních balíčků, chránící všechna zvolená rizika podniku v jedné smlouvě, můžete dosáhnout vysokých slev a výhod. Pojistné podmínky a rozsah krytí se samozřejmě mění v závislosti na pojišťovně a zvoleném pojistnému programu. FT makléřská Vám připraví optimální nabídku vzhledem k Vašemu oboru podnikání a charakteru firmy.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.