Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Firemní řešení > Podnikatelské, průmyslové a zemědělské celky > Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty

Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty

Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty je vhodné pro firmy, které jsou díky svému předmětu podnikání v kontaktu s cennostmi nebo věcmi zvláštní hodnoty a nebo je vlastní z jakýchkoliv jiných důvodů a nechtějí o ně respektive o jejich hodnotu přijít. Nejde jen o ceniny, zlato, drahé kameny ale třeba i obrazy, které zdobí Vaší reprezentativní prostory. Každé umělecké dílo ať už je to obraz, socha nebo třeba šperk má nějakou tržní cenu, která je dána uměleckou kvalitou a autorem a k těmto atributům vždy pojišťovny přihlíží při sepisování smlouvy a skoro každá smlouva je individuální a originál. Jako cennosti, umělecká díla nebo starožitnosti se pojišťují i zásoby, věci převzaté nebo cizí věci užívané.
Cennostmi a věcí zvláštní hodnoty se rozumí:

  • Peníze (platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a mince)
  • Ceniny, tj. kolky, poštovní známky, losy,karty na naftu a benzin,dálniční známky, stravenky apod.
  • Cenné věci, tzn. věci movité, které vzhledem ke své relativně malé velikosti a nízké váze mají velkou cenu, klenoty, zlato, stříbro a ostatní drahé kovy, perly, mince, drahé kameny apod.
  • Šekové knížky, cenné papíry apod.

Pojistná rizika se obvykle rozděluji do následujících skupin:

  • Škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla
  • Škody způsobené: povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou z vodovodních zařízení, rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly
  • Škody způsobené na firemním majetku krádeží a loupeží, loupežným přepadením, vandalismem
  • Individuální rizika dle přání klienta

Veškeré věci v tomto produktu lze pojistit jako soubor nebo jednotlivě.Pojištění cenností lze sjednat jednotlivou smlouvou a nebo jako forma připojištění nejčastěji s pojištěním movitých věcí podniku. Na trhu je také spoustu komplexních programů pro podnikatele, které si můžete sami flexibilně nastavit dle potřeb a zajistit tak plnou ochranu celého podniku jedinou smlouvou, což Vám ušetří mnoho administrativy a peněz. FT makléřská Vám zpracuje nabídku, která dostačujícím způsobem bude chránit cennosti Vaší firmy, vzhledem k jejímu oboru podnikání a riziky s tím spojenými.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.