Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Firemní řešení > Podnikatelská a průmyslová rizika > Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek chrání podnikatele před finančními potížemi spojenými se selháním ze strany zákazníka nebo celého trhu. Pomůže firmě v extrémních situacích, kdy odběratel není schopen nebo nechce dostát svým závazkům vůči svému dodavateli. Smlouvu lze sjednat na konkrétní případ obchodu nebo konkrétního partnera. Pojistka kryje riziko, že odběratel nebude schopen z nějakého důvodu dostát svým závazkům a to především z důvodu konkurzu, exekuce, vyrovnání vůči dodavateli. Bonitu jednotlivých odběratelů a pojistných případů pojišťovna hodnotí dle individuálních parametrů jako je velikost firmy nebo obchodu, ziskovost, dlouhodobé působení na trhu apod. Výše pojistného je individuální a stanovuje se jako promile z pojištěného obratu, které je dáno rizikem spojeným s partnerem a rizikem spojeným s daným teritoriem. Pojišťovny obyčejně žádají i minimální výši obratu, který bude pojistkou kryt.


Obvyklý rozsah pojistných rizik:

 • Platební neschopnost z mnoha komerčních důvodů
 • Platební nevůle, vyhýbaní se platbám
 • Selhání platby s politických důvodů
 • Selhání platby z důvodu přírodní katastrofy

Působnost pojištění se obvykle dělí na:

 • Tuzemský trh
 • Trh Evropské unie
 • Světový vyspělý trh
 • Trhy rozvojových zemí

Přínosy pojištění pohledávek:

 • Úhrada škody při selhání odběratele
 • Zdokonalení úvěrového managementu
 • Přístup k informacím o odběrateli
 • Preventivní průběžné sledování rizika
 • Stabilizace a plánovatelnost cash flow
 • Převzetí a využití systému bonifikace zákazníka
 • Vymáhání pohledávek
 • Zvýšení vlastní úvěrové bonity při jednání s bankami

Jako jeden z dalších významných přínosů pojištění pohledávek je nutno uvést, že pojištění není jen jakousi ochranou před nezaplacením pohledávky, ale také nástroj, jak firma může plánovat a stabilizovat své cash flow a tím zkvalitnit svůj úvěrový management. V případě jednáni o pojištění daného obchodního případu či partnera obvykle získáte, za pomoci pojišťovny, rozsáhlejší a kvalitnější informace o potenciálním odběrateli a dále máte nástroj jak průběžně sledovat bonitu zákazníka a tak předcházet možným škodám. Prostřednictvím pojištění se také chráníte proti pádu trhu v cílových teritoriích a máte tedy možnost bez rizika pronikat na nové trhy a znásobit svůj obrat.

Pojišťovny nejčastěji nabízejí procentní spoluúčast v rozmězí 10 až 30%. Kromě Vámi zvolené spoluúčasti, některé pojišťovny uplatňují také stanovení minimální pojistné události, pod kterou nehradí nic (tkvz. integrální frančízy). Tyto frančízy se mohou pohybovat v rozmezí 20.000 až 200.000,- Kč. Nabídka pojišťoven je velká, nicméně mezi pojistiteli existují jisté rozdíly v nabídce rozsahu pojistných rizik a výluk, ve schématu výpočtu ceny pojistného a v přístupu k procesu řešení pojistné události. FT makléřská Vám připraví optimální nabídku chránící Vaše obchody a cas flow, vycházející z Vašich potřeb, charakteru firmy a klientely.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.