Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Firemní řešení > Podnikatelská a průmyslová rizika > Pojištění stavební a montážní

Pojištění stavební a montážní

Pojištění stavebních a montážních rizik je určeno pro všechny, kteří se chtějí chránit před neočekávanými událostmi v souvislosti s budováním díla, tedy pro majitele, investory, hlavní dodavatele i subdodavatele a kryje případné škody v důsledku stavebních a montážních prací, jako je poškození nebo zničení staveb a konstrukcí budovaného díla, montovaných jednotlivých strojů nebo technologických celků, montážních a stavebních strojů, zařízení staveniště apod. Předmětem pojištění je většinou budované stavební nebo montážní dílo včetně materiálu, který bude zaimplementován do díla, které je pojištěno. Pojištění je většinou koncipováno jako allriskové – sjednává se pro případ náhlého poškození, zničení nebo ztráty pojištěné věci.


Pojištění se obvykle sjednává na následující rizika:

  • Majetek
  • Odpovědnost dodavatele způsobenou stavební či montážní činností
  • Investorův ušlý zisk

Předmět pojištění se obvykle dělí do následujících skupin:

  • Budované či montované díly
  • Zařízení staveniště
  • Stavební či montážní materiál
  • Stavební či montážní stroje
  • Škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám, které vyplývají ze zákona
  • Dílo v provozu nebo v záruční době

Cena pojištění se odvíjí především od pojistné hodnoty díla a rizik s ním souvisejících. Pro tyto účely pojišťovny chápou hodnotu díla jako jeho hodnotu po dokončení, včetně hodnoty materiálu, mzdových a transportních nákladů, cla, montážních nákladů apod.. Pro zařízení staveniště a stavební stroje je obvykle pojistnou hodnotou nová hodnota pojištěných věcí, tedy suma, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení pojištěných věcí. Pojištění stavebních a montážních rizik lze sjednat na Vámi zvolená rizika a nebo v rámci komplexního balíčku chránící Vaše dílo. Struktura stavebního a montážního pojištění se však u pojišťovacích domů výrazně liší a každá má taktéž řadu výluk a omezení. FT makléřská Vám nabídne finančně přiměřenou a dostačující ochranu v průběhu montáže nebo stavby.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.