Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Firemní řešení > Podnikatelská a průmyslová rizika > Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu chrání výrobní a obchodní firmy před finančními ztrátami v důsledku přerušení provozu nebo jeho omezení. Zatímco majetkové pojišťění hradí věcné škody způsobené živlem a jinými faktory, toto pojištění zabezpečuje náhradu finanční újmy, která vzniká v případě přerušení provozu v důsledku stejných nahodilých událostí. Pojištění přerušení provozu vlastně nahrazuje normální provoz podniku přesto, že firma není schopna produkce a výnosu. Pojištění je vhodné také pro lidi živící se nezávislými činnostmi jako jsou lékaři, advokáti, architekti, daňoví poradci apod., kteří se mohou pojistit proti přerušení provozu z důvodu škody na zdraví či na majetku.Pojištění se dá rozdělit dle pojištěného rizika na dvě základní skupiny:

  • Pojištění škod v důsledku nahodilých živelných událostí jako je požár, výbuch, voda z vodovodního zařízení úderu blesku, nárazu, vichřice, krupobití nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu a na hašení, bourání nebo odklízení v příčinné souvislosti s některou událostí uvedenou výše
  • Pojištění škod v důsledku poškození stroje či zařízení věcnou škodou jako může být chybná konstrukce, přetlak či podtlak páry plynu nebo kapaliny vada materiálu nebo výrobní vady, vniknutí předmětu, který není součástí nebo příslušenstvím pojištěné věci ,nevyváženost, odtržení nebo roztržení odstředivou silou, nedostatek vody v parních kotlích nebo tlakových nádobách, selhání měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, zkratu, přepětí nebo indukce, nesprávná obsluha, nepozornost nebo nedbalost, pád pojištěného předmětu

U některých pojišťoven je možné sjednat komplexní pojištění proti všem rizikům, zvané také "Allrisk pojištění".


Pojištění kryje škody, které jsou způsobené v důsledku následujících událostí:

  • Ušlý zisk z realizace vyrobených výrobků, prodaného zboží a z poskytovaných služeb, kterého by pojištěný dosáhl v případě nepřerušeného provozu během doby trvání přerušení provozu
  • Fixní náklady pojištěného, které má pojištěný i během doby trvání přerušení provozu jako jsou mzdy a odvody na zdravotní a sociální pojištění, nájemné včetně leasingových splátek, veškeré placené služby, materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu, odpisy, silniční daň a daň z nemovitosti, pojistné

Obvykle si můžete vybrat ze dvou druhů spoluúčasti, přičemž sami si zvolíte výši limitu:

  • Finanční spoluúčast: pojišťovny hradí pojistné plnění od hodnoty převyšující tuto zvolenou spoluúčast. Nejčastěji volená spoluúčast je 5%
  • Časová spoluúčast: v tomto případě si zvolíte časový interval, obvykle 48 hodin. Pojišťovny pak hradí škody u pojistných událostí delších než Vámi stanovený interval a to obvykle od prvopočátku přerušení provozu

Pojištění si můžete sjednat na libovolně dlouhé období, po které potřebujete, aby pojišťovna vyplácela pojistné plnění. Volba délky období záleží na Vašem předpokladu schopnosti obnovit funkční provoz společnosti. Toto ručení se obvykle sjednává nejméně na 3 měsíce, nejčastěji na 1 rok. Výše pojistného se pak odvíjí od délky zvoleného ručení a od částky fixních nákladů na plánovaný zisk za období, po které má pojišťovna firmu chránit a dalších individuálních podmínkách.

V současné době je tento druh pojištění velmi žádaným produktem, jelikož chrání existenci firmy v případě havárie. Pojištění bude za Vás splácet pohledávky vůči věřitelům, dodavatelům, zaměstnancům, státním institucím apod. Čím je podnik více zatížen leasingy a úvěry, tím je pro něj toto řešení více nezbytné. Pojištění lze sjednat jednotlivou smlouvou a nebo formou připojištění v rámci jiného produktu, např. strojní přerušení provozu je nejčastěji uzavíráno v rámci pojištění strojů a zařízení. Můžete si také vybrat z mnoha komplexních programů, které jsou určeny k ochraně všech rizik spojených s činností společnosti. V těchto případech lze dosáhnout optimálního krytí rizik s cenovým zvýhodněním. FT makléřská Vám připraví individuální nabídky na základě předmětu podnikání a charakteru firmy, které Vás vhodně a dostatečně chrání.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.