Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Leasing > Operativní leasing

Operativní leasing

Co je to operativní leasing?

Operativní leasing je klasický pronájem, zahrnující vybrané služby, u kterého zpravidla předmět leasingu zůstává po skončení smluvního vztahu v majetku pronajímatele a tudíž starosti s prodejem opotřebovaných vozidel či technologii a s tím spojené riziko ztráty z časových cen je také na straně pronajímatele. V případě, že tento majetek prodává pronajímatel po skončení doby nájmu nájemci platí pro tvorbu prodejní ceny podmínka (§ 24/5a ZDP), že tato musí být vyšší než zůstatková cena vypočtená dle § 31/1a ZDP (lineární odepisování). Pokud je tato podmínka splněna, je nájemci předchozí zaplacené nájemné uznáno do daňově uznatelných nákladů. Pokud tato podmínka splněna není, musí nájemce dodanit (daně z příjmů) minulé nájemné a o tuto hodnotu zvýší pořizovací cenu nakupovaného majetku. Tímto začne znovu tento majetek odepisovat.

Druhy operativního leasingu:

 • Účetně daňový
 • Službový (full servis)

Co lze financovat operativním leasingem?

Operativní leasing, stejně tak jako finanční leasing, je určen pro financování movitých věcí a nemovitostí často spojených i s technologickým vybavením. Obecně předměty leasingu lze rozdělit na:

 • Automobily a dopravní techniku - tedy osobní, nákladní a užitkové automobily, autobusů, dále do této kategorie patří ostatní mobilní, dopravní technika jako stavební stroje, zemědělská technika, manipulační technika apod.
 • Stroje a zařízení - jde především o technologické celky a zařízení jako jsou výrobní linky, obráběcí, tvářecí, stavební, textilní, polygrafické a jiné stroje, balící linky, výpočetní a kancelářskou techniku, měřící a zdravotní přístroje, apod.
 • Nemovitosti - využití je zvláště při komplexním financování staveb budov včetně vybavení výrobní technologií. Leasingové společnosti nabízejí mnoho souvisejících služeb a dokonce mohou postarat např. o vedení stavby

Jaké jsou výhody operativního leasingu?

 • Flexibilita – dobu pronájmu si stanovíte dle vlastních potřeb
 • Nevážete vlastní finanční zdroje, první splátka (obdoba akontace) je nulová
 • Prostřednictvím leasingové společnosti máte možnost získat maximální slevy na pořízení předmětu leasingu a to především u automobilů
 • Každá splátka je uznatelným daňovým nákladem a to i u vozidel nad 1,5 Mil. Kč
 • Snížená administrativa – ve splátce jsou zahrnuty všechny služby a související náklady jako např. silniční daň, poplatek za rádio, dálniční známka apod.
 • Možnost full servisu
 • U automobilů možnost kompletní správy vozového parku
 • Výhodné podmínky speciálně pro traktory Zetor

Jaká je obvyklá charakteristika a podmínky operativního leasingu?

 • Doba operativního leasingu: zákonem o dani z příjmů není stanovena její minimální délka; obvyklá délka je 24 až 36 měsíců
 • Zajištění obchodu: smlouva o zpětném odkupu, blankosměnka, prohlášení ručitele apod.
 • Splátky nájemného mohou být fixní po celou dobu leasingu a nebo nepravidelné, tyto je pak nutno u pronajímatele i nájemce časově rozlišovat
 • Pojištění financovaných předmětů - pojistné bývá obvykle součástí splátek nebo je možno jej fakturovat nájemci individuálně
 • Poplatek za uzavření smlouvy obvykle činní 0,5 % z celkové PC PL (max. 10 tis.) + 19 % nebo je ve výši placené provize. Na poplatek je vystavována zvláštní faktura což je součástí smlouvy
 • Kauce je splatná při uzavření smlouvy obvykle ve výši minimálně 5 -10 % z PC PL Tato kauce slouží jako zajišťovací instrument proti případnému neplacení splátek, poškození stroje klientem a.j. Kauce se neodečítá z úvěrované částky z níž se počítá FS
 • Ukončení nájemního vztahu je obvykle spojeno s prodejem PL dodavateli za předem sjednanou cenu (částka prodejní ceny neovlivňuje daňovou uznatelnost nájemného u klienta) a nebo je možno PL prodat samotnému nájemci
 • Pro tvorbu prodejní ceny nájemci platí podmínka, že tato musí být vyšší než zůstatková účetní (u pronajímatele) při rovnoměrném odepisování (odprodej nájemci se nezapracovává předem do smlouvy)

Operativní leasing je velmi výhodná forma financování, pro firmy které chtějí odbourat nadměrnou administrativu a získat lepší kontrolu nad náklady souvisejícími s provozem předmětu leasingu. Svým charakterem a převzetím všech rizik spojených s předmětem leasingu Vám umožňuje lépe a plynuleji plánovat tok cash-flow. FT makléřská Vám zajistí nejvhodnější operativní leasing dle předmětu pronájmu, individuálních potřeb a finančních možností, který Vám přinese úsporu času i financí.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.