Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Firemní řešení > Podnikatelské, průmyslové a zemědělské celky > Pojištění zásob

Pojištění zásob

Pojištění zásob je určeno všem výrobním a obchodním firmám na ochranu skladovaných zásob a materiálu. Hodnota zboží či výrobků ve Vašich skladech a rozpracované výroby ve výrobních prostorech bývá obvykle vysoká a znamená pro podnik stěžejní část plánovaných obratů pro určité období. Pro mnoho firem poškození a nebo zničení zásob či polotovarů může znamenat velké finanční potíže, případně zánik společnosti. Produkt je určen pro všechny firmy, které chtějí mít jistotu, že zboží které nakoupily nebo vyrobily přinese za všech okolností plánovaný zisk.

Zásobami rozumíme:

  • Materiál na skladě nebo v rozpracované výrobě
  • Polotovary, dokončené výrobky tzv RV
  • Zboží na skladě nebo ve výrobních procesech

Vše ostatní pojišťovny nepovažují za zásoby jako např: věci převzaté za účelem opravy, úpravy, úschovy apod., cennosti, peníze, ceniny jako kolky, poštovní známky, stravenky, šekové knížky, cenné papíry dále cenné věci jako klenoty, drahé kovy, drahokamy, umělecká díla a starožitnosti apod.

Pojistná rizika se obvykle rozděluji do následujících skupin:

  • Škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla
  • Škody způsobené: povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou z vodovodních zařízení, rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly
  • Škody způsobené na firemním majetku krádeží a loupeží, loupežným přepadením, vandalismem
  • Individuální rizika dle přání klienta

Pojištění zásob lze sjednat jednotlivě a nebo jako forma připojištění nejčastěji s pojištěním movitých věcí podniku. Na trhu je také spoustu komplexních programů pro podnikatele, které si můžete sami flexibilně nastavit dle potřeb a zajistit tak plnou ochranu celého podniku jedinou smlouvou, což Vám ušetří mnoho administrativy a peněz. FT makléřská Vám zpracuje optimální nabídku krytí reálných rizik dle charakteru Vaší firmy a jejího majetku.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.