Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Firemní řešení > Podnikatelské, průmyslové a zemědělské celky > Pojištění movitých věcí

Pojištění movitých věcí

Pojištění movitých věcí je určeno pro všechny typy firem a podnikatelů bez rozdílu odvětví a jeho předmětem je ochránit všechny možné movité věci nacházející se v areálu společnosti, ať jsou to počítače, zásoby, cennosti, majetek zaměstnanců a nebo výrobní linky, které jsou hned po lidech nepostradatelnými výrobními prostředky Vaší firmy. Pokud by jste přišli například o výrobní linku za několik milionů korun a tento majetek nebyl pojištěn, nejenom že přijdete o investici jako takovou, na kterou možná znovu nebudete mít dostatek finančních prostředků, ale zároveň přicházíte o ušlý zisk, který by jste mohli vytvořit v době odstávky této linky. Samozřejmě jsou s tím spojené i personální problémy, jelikož lidi musíte platit i když linka nevyrábí. Jednoduchým řešením je pojištění movitých věcí, které vám pokryje případné škody poškozením nebo zničením způsobené nahodilými událostmi.Pojistná rizika se obvykle rozděluji do následujících skupin:

 • Škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla
 • Škody způsobené: povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou z vodovodních zařízení, rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly
 • Škody způsobené na firemním majetku krádeží a loupeží, loupežným přepadením, vandalismem
 • Individuální rizika dle přání klienta

Pojištění je aplikovatelné na veškeré movité věci i cennosti, především pak:

 • Zásoby
 • Cennosti, peníze ve všech směnitelných měnách, denní tržba
 • Cizí věci např. osobní věci zaměstnanců a cizí věci po právu užívané, převzaté
 • Náklady na opravu poškozených nebo zničených stavebních součástí
 • Stroje, provozní a výrobní zařízení
 • Veškerý inventář
 • Umělecká díla, věci sběratelské a historické hodnoty
 • Prototypy, výstavní modely, vzory a exponáty
 • Náklady na obnovu výrobní a provozní dokumentace
 • Věci odcizené z výlohy
 • Přepravované peníze a cennosti

Pojišťovny většinou sjednávají pojišťění movitých věcí na novou hodnotu což znamená, že při případné škodní události pojišťovna vyplatí kompletní náklady na opravu nebo znovu pořízení poškozené či odcizené věci. Pojištění movitých věcí si můžete sjednat individuální smlouvou na vybrané věci a rizika, a nebo jedinou smlouvou můžete získat komplexní ochranu firmy, zahrnující krytí všech potřebných rizik dle Vašeho uvážení. Takováto řešení Vám samozřejmě usnadní administrativu a přinesou finanční úspory. FT makléřská Vám zpracuje optimální nabídku krytí reálných rizik dle charakteru Vaší firmy a jejího majetku.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.